×
hier
×
daar
×

Wil je echt gelukkig zijn? Je kunt beginnen met waarderen wie je bent en wat je hebt.

×

Een manier van leven die blijft zeggen 'om de volgende hoek, na de volgende stap', werkt tegen de normale orde der dingen en maakt het zo moeilijk om gelukkig en goed te zijn.

Benjamin Hoff

Mindfulness in Haarlem

Direct naar Agenda

Direct naar inhoud training

Vergoeding door verzekeringen

Mindfulness kun je omschrijven als een liefdesrelatie met jezelf, van moment tot moment. Omdat je elk moment weer andere gedachten, gevoelens, sensaties, angsten en wensen hebt, is er genoeg ‘voer’ om elk moment opnieuw met liefdevolle, nieuwsgierige aandacht jezelf te omarmen.

Kalmeren

Dat zijn we niet gewend. In het westen zeker niet. Vaak bekijken we onszelf – en de ander – met oordelende ogen. We jagen een ideaalplaatje na, willen dingen niet of juist wel - en wat daarvan afwijkt willen we kwijt of moet anders. Heel onhebbelijk eigenlijk. Maar al onderdruk en duw en controleer je jezelf tot je erbij neervalt (soms letterlijk), daarvan gaat het niet weg. Want alles wat je veroordeelt zet zijn hakken in het zand of verstopt zich hardnekkig. Logisch: voor elk gedrag is een reden. Pas als je daarvoor nieuwsgierig en zonder oordeel kunt openstaan en je gedrag wilt begrijpen - zelfs als het je eigenlijk tegenstaat- , dan komt er rust in de tent. De innerlijke oorlog, de stress en storm gaan langzaam liggen.

Heilzame keuzes

Dat brengt ook meer helderheid van geest doordat je weerstand verdwijnt tegen hoe het is; je gaat langzaam andere, meer heilzame keuzes maken. Heilzaam omdat ze beter passen bij wie je werkelijk bent, los van je idealen. Er valt dus ook iets op te geven: je eigen ideeën over hoe dingen zijn en idealiter zouden móeten zijn. De winst is dat je meer realiteitszin krijgt, je kunt jezelf en de ander objectiever bekijken. Waardoor? Doordat je met liefde en acceptatie kijkt en niet vanuit controle. Je begint te begrijpen dat vastgrijpen (willen hebben en houden) en afweren (juist weg willen, niet waar willen hebben) bij ons mens-zijn horen, met alle verdriet en rouw. Je hoeft het niet te persoonlijk te zien want íedereen worstelt ermee op zijn of haar wijze.

Dat zijn we niet gewend, maar kunnen we leren.

Hoe?

In de mindfulnesstraining leren we los te komen van de zich steeds herhalende gedachtenpatronen. Dat doe je door je aandacht meer in je lichaam en naar de zintuigen te brengen, waar een andere, eigenlijk diepere intelligentie woont. Die leer je ook steeds subtieler voelen. Dat doen we met behulp van meditatie, yoga en aandachtoefeningen door de dag heen. Dat geeft rust en openheid. Je schuift bijna onmerkbaar van de ratrace met zijn doe-modus naar de kalme ontvankelijkheid van de zijnsmodus.

Zijn

De weg naar rust begint dus waar je durft te stoppen met je gebruikelijke reacties en 'business' om te ervaren wat er op dit moment is: begint als je landt waar je bent, hier en nu, hoe moeilijk ook. Dan geef je je verzet op: de wens dat het anders is dan het is. Alleen maar stoppen, stil zijn en je hart openen voor wat er is op dit moment, en voor wat je nu ervaart. Probeer het nu eens een minuutje?

De training

De training is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, medisch specialist in Amerika met een actieve meditatiebeoefening. Vanuit die beide invalshoeken ontwikkelde hij de training om mensen te leren hun eigen kracht in te zetten en daardoor anders met zichzelf, met stress, pijn en vermoeidheid om te gaan. (Op You Tube kun je wel filmpjes van hem vinden, b.v. een meeting met Google-medewerkers.)

Praktische benadering

Aandachttraining is geen theoretische, maar een praktische training. Je leert door te doen.
Onderdelen van iedere sessie zijn:

Acht weken

De training bestaat uit acht sessies van 2,5 uur plus een stiltedag. De training duurt acht weken: een periode die goed is te overzien en toch voldoende is voor een grondige kennismaking.

Dagelijks oefenen

Warme aandacht trainen is een vaardigheid trainen. Voor iedere vaardigheid is oefening nodig. Tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks te oefenen: bewegingsoefeningen, meditaties en aandachtoefeningen. De huiswerkervaringen worden tijdens de cursus besproken.

Materiaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een werkmap die na iedere sessie wordt aangevuld met nieuw schriftelijk materiaal: inspirerende teksten, tips en lijstjes. Daarnaast zijn er vier CD’s met daarop begeleide oefeningen en meditaties.

Kleding

Normale, gemakkelijk zittende kleding voldoet.

Fysieke belasting

Er zijn geen lichamelijke beperkingen aan deelname.

Kennismaking

Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats om te zien of de training bij je verwachtingen past.

Voor wie?

Je hebt baat bij de training als je:

  • de wens hebt meer in het heden te zijn en de kwaliteit van je leven te verbeteren
  • stress gerelateerde klachten of burn-out hebt
  • chronische ziekte hebt en fysieke of emotionele pijn
  • lichamelijk onbegrepen klachten hebt
  • last hebt van slaapproblemen
  • vermoeidheidsklachten hebt
  • veelvuldig piekert en malende gedachten hebt
  • lijdt aan terugkerende of chronische somberheid
  • angst- en paniekklachten hebt.

Aanmelding

Vanaf 2024 bied ik geen trainingen meer aan.