×
hier
×
daar
×

I was heard

Now I can see it had to be
the years of searching
yearning
for what was not to be found
out there
nor in the desolate emptiness
inside

I couldn’t find
anything of any worth

I cried out
and again
not realising I was heard
before I cried

Coby Dekker

×

Sleeping giant

There is a giant sleeping in my forest
A pearl clamped in her hands on the chest
and if you wake her up: beware!
She will spit on you with fire

And if you survive
because you have a shield inside
She will try to strangle you

And if you survive
because you keep on smiling at her friendly
She will shoot arrows at your heart

And if you survive
because your heart remains like liquid honey
She might show you her wound behind the pearl
and become your friend

Mindful in Contact / Circling

Voor groepen en paren

“Verbondenheid is het meest fundamentele dat ons mens maakt”, zegt de bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. De training Circling/Mindful in Contact geeft daar handen en voeten aan. Je leert authentieker en kundiger te communiceren en daarbij leer je jezelf ook beter kennen in contact. Dat is in de regel niet overbodig.

Aandachtig luisteren naar en reageren op de eigen lichaamssignalen én op de ander is een hele kunst: nergens zijn onze automatische reacties zo sterk als in gesprek met een ander. De afweer, de verdediging of juist de aantrekking of het (te sterk) gericht zijn op de ander.... we kennen het maar al te goed. Zeker in nabije relaties.

Openheid oefenen

Vertragen en met je aandacht zowel van binnen zijn als bij de ander is oefenen geblazen. Werkelijk de woorden van de ander horen, tijd nemen om te ervaren wat ze je innerlijk doen en dan van daaruit een respons geven (in plaats van een onmiddellijke reactie). En zo jezelf én de ander inzicht geven in wat er bij je gebeurt. Dat is een mate van openheid en kwetsbaarheid die we nauwelijks kennen in het dagelijks leven. Maar het maakt ook levendig, betrokken en creatief om zo dicht bij je eigen waarheid te staan in contact.

De vijf basisprincipes

We oefenen aan de hand van de vijf basisprincipes van Circling:

  • Verbinding maken met de ander, beginnend door elkaar even wat langer aan te kijken met de intentie contact te maken met déze persoon.
  • Bij je lichamelijke sensaties blijven. Daartoe beginnen we elke oefening met meditatie, waarbij we ons richten op de sensaties van ons lichaam zodat we die ook in het contact kunnen blijven ervaren.
  • Je ervaring leren vertrouwen.
  • Je je ervaring toe-eigenen en niet als een hete aardappel naar de ander verwijzen.
  • Je verplaatsen in de wereld van de ander.


De training

We gaan stap voor stap: iedere keer een aparte sessie voor één of twee van de basisprincipes. Met eenvoudige, basale oefeningen om de kunst van open communiceren (weer) aan te leren. En steeds is er ruimte om te verteren wat jíj geleerd en geoefend hebt. Ook is er voldoende tijd om blokkades die we tegenkomen te benoemen, er herkenning en erkenning voor te vinden en ermee te leren werken.

Alles mag naar voren komen zoals het is: angst, boosheid, blijdschap, bedroefdheid... je hele mens zijn. En dat is vaak spannend, soms moeilijk en (vrijwel) altijd bevrijdend. Je kunt er uiteindelijk in het dagelijks leven beter door aangeven waar je wens en waar je grens ligt. De communicatie wordt reëler en waardevoller dan we gewend zijn. Dit zal effect hebben op de menselijkheid en de effectiviteit van onze dagelijkse ontmoetingen, met collega's, partners, vrienden en familie.


Tijden en kosten

Vanaf 6 februari 2024 geef ik weer een training 'Mindful in Contact'/Circling. Deze bestaat uit zes dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur. Ze vindt plaats op Platbodem 12 in Velserbroek. Maximum is zes deelnemers .
Kosten € 350,- .

De training voor individuele paren vindt eveneens plaats op Platbodem 12 in Velserbroek en wordt in overleg afgesproken. Prijs van deze training is €750,- voor zes sessies van anderhalf uur en een terugkomsessie een maand erna.