×
hier
×
daar
×

I was heard

Now I can see it had to be
the years of searching
yearning
for what was not to be found
out there
nor in the desolate emptiness
inside

I couldn’t find
anything of any worth 
                      
I cried out
and again
not realising I was heard
before I cried

Coby Dekker

×

 Sleeping giant   

 There is a giant sleeping in my forest
A pearl clamped in her hands on the chest
and if you wake her up: beware!
She will spit on you with fire

 And if you survive
because you have a shield inside
She will try to strangle you

And if you survive
because you keep on smiling at her friendly
She will shoot arrows at your heart

 And if you survive
because your heart remains like liquid honey
She might show you her wound behind the pearl
and become your friend

 

 

 

 

Nieuw: Mindful in Contact


Naar verwachting in mei geef ik weer een training 'Mindful in Contact'. Deze training  bestaat uit zes tweewekelijkse avonden en is bedoeld voor personen die hun mindfulnessbeoefening willen uitbreiden naar de manier waarop ze contact maken. En dat is in de regel niet overbodig.

Immers, mindfulness beoefenen tijdens je meditatie of terwijl je met aandacht bij je stappen en je handelingen bent is één. Mindful luisteren naar en reageren op de ander in contact is twee: nergens zijn onze automatische reacties zo sterk als in gesprek met een ander. De afweer, de verdediging of juist de aantrekking of (te sterk) gericht zijn op de ander kennen we maar al te goed.

Oefenen in openheid

Leren vertragen en met je aandacht zowel van binnen zijn als bij de ander is oefenen geblazen. Hoe zou het zijn om de woorden van de ander te horen, tijd te nemen om te ervaren wat ze je lichamelijk en gevoelsmatig doen en dan van daaruit een respons te geven? En zo de ander werkelijk inzicht geven in hoe het bij je is binnen gekomen? Dat is een mate van openheid en kwetsbaarheid die we nauwelijks kennen in het dagelijks leven. Maar het maakt ook levendig, betrokken en creatief om zo dicht bij je eigen waarheid te staan in contact. 

De training

Tijdens de training gaan we stap voor stap op reis op dit pad. Met eenvoudige oefeningen en basale stappen om de kunst van open communiceren aan te leren. Steeds pauzeren en innerlijk  verteren wat geleerd is en wat je hebt geoefend in tweetallen. En met voldoende tijd om alle blokkades die we tegenkomen te benoemen, er herkenning voor te vinden en ermee te leren werken.

Alles mag naar voren komen zoals het is; je angst, je boosheid, je blijdschap, je bedroefdheid, kortom je mens zijn. En dat is vaak spannend, soms moeilijk én (vrijwel) altijd bevrijdend. Je kunt er uiteindelijk in het dagelijks leven beter door aangeven wat je wilt én wat je niet wilt, waar je wens en waar je grens ligt. De communicatie wordt daardoor reëler en waardevoller dan we gewend zijn. Dit zal effect hebben voor de menselijkheid en de effectiviteit van onze dagelijkse ontmoetingen, met collega's, partners, vrienden en kinderen.

Tijden en kosten 

De eerstvolgende training vindt vermoedelijk plaats vanaf dinsdagavond 11 mei 2021 van 20.00 - 22.00 uur om de week op in totaal zes dinsdagavonden. De groep bestaat uit maximaal zes personen.
Het tarief is € 300,- en de training vindt plaats op de Platbodem 12 in Velserbroek.