×
hier
×
daar
×

Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang

Bertolt Brecht

×

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn, of boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
En het gaat erom alles te leven.
Leef nu je vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken,
jezelf ooit op een dag in het antwoord terug vinden.

Rilke

Agenda en prijzen


Zesweekse training Mindful in Contact/Circling

De volgende training bij mij aan huis (Velserbroek) start maandag 22 april 2024, zes maandagavonden van 19.30 - 21.30 uur, voor zes deelnemers.
Kosten (inclusief intakegesprek) € 350,-. Meer informatie of opgave coby.dekker@vandaarnaarhier.nu of telefonisch 06-28450647.

Deze training is ook mogelijk toegespitst op paren: partners, vriendinnen, collega's, broers/zussen enz.. Kosten € 750,- voor zes sessies en een terugkomsessie. Individueel af te spreken.

Lees meer

Achtweekse Compassietraining

Start op aanvraag bij minimaal drie deelnemers. Kosten € 350,-.
Plaats: Platbodem 12, Velserbroek.
Meer informatie of opgave coby.dekker@vandaarnaarhier.nu of telefonisch 06-28450647.

Individuele begeleiding

Op afspraak, om een thema in je leven aandacht te geven, om compassievoller met jezelf en anderen om te gaan of wanneer je iets van jezelf beter wilt begrijpen.
Kosten € 40,- voor een kennismakingsgesprek. Daarna € 90,- per gesprek van een uur. Ook mogelijk via zoom.
Meer informatie coby.dekker@vandaarnaarhier.nu of telefonisch 06-28450647.


Betaling en aanmelding

Giro NL41 INGB 0002332132 t.n.v. Coby Dekker te Velserbroek.
Aanmelden of vragen via coby.dekker@vandaarnaarhier.nu of 06-28450647.

Voor bedrijven gelden speciale tarieven.